İnşaat Aşamaları (Baştan Sona Detaylı Anlatım)

İnşaat aşamaları birden çok evreden oluşan uzun soluklu ve denetim gerektiren bir süreçtir. Birçok iş kolu, görev ve sorumluluk bulunur. İnşaat sektörü genellikle ast – üst ilişkisi ile ilerleyen bir çalışma düzenine sahiptir ve bu disiplinli durum işlerin birçok aşamaya tabi olmasından kaynaklanır. İnşaat aşamaları hakkında özellikle öğrenciler başta olmak üzere kendi ofisini ya da evini yaptıracak olan kişiler bilgi almak istemektedir.

İnşaat aşamaları çok yönlü olduğu gibi aynı zamanda büyük bir titizlik isteyen ve disiplinli çalışma modelinin uygulanması gereken bir süreçtir. İnşaatta aşama ne olur ise olsun zaman kaybı yaşamamak gerekir. Zamansal planlamaya uyamamak ve takvimin gerisinde kalmak her zaman maliyet problemlerine neden olacaktır. Bu nedenle inşaat aşamaları planlanırken gerçekçi ve doğru fikirler üzerinden hareket edilmelidir.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

İnşaat Nasıl Yapılır?

insaat nasil yapilir

İnşaatın yapılmasında birçok unsur vardır. Teknik unsurlar, ön hazırlık, inşaat esnası ve inşaat sonrası olmak üzere farklı kategorilere ayrılması mümkündür. İnşaatın yapılmasında mutlaka alanında uzman olan kişiler ile çalışmak gerekir. Maliyet ve zaman gibi unsurlara odaklanırken doğaya saygılı, sürdürülebilir ve etik değerler içerisinde üretim yapmaya yer verilmesi de önemlidir. İnşaatın yapılmasının en önemli ve ilk aşaması zemin hazırlığıdır. Zemini doğru hazırlanmayan, sıkıştırması ve temizliği tam yapılmayan bir inşaatın alacağı risk daha fazla olacaktır.

Tüm kurallara tabi olarak inşaatın yapılması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenen ve belediyeler tarafından denetimi sağlanan inşaat kurallarına ve mevzuatına uymak önemlidir. Bu kural ve mevzuatlara uyulmadığı takdirde inşaat süreci durdurulabilir ve bu da büyük bir zaman, emek ve maddi kayıp yaşamaya neden olur. İnşaat yapımında öncelik her zaman yasal işler ve kaliteli ve birinci sınıf malzemeler ile inşaatı başlatmak olmalıdır.

Baştan Sona Bina İnşaatı Yapım Aşamaları Nelerdir?

A’dan Z’ye inşaat aşamaları oldukça kapsamlıdır ve birçok aşama yer alır. Bir inşaatın planlanması, uygulama geçilmesi ve sonlandırılması temel 3 başlıktır. Bu başlıkların her birinin altında farklı farklı ek maddelere ayrılan aşamalar bulunur. Baştan sona bina inşaatının yapım aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

 • Hafriyat: hafriyatın aplikasyonunun yapılması, hafriyat yapılması, hafriyatın nakliye edilmesi
 • Temel altı işlemleri: hafriyat yapılan temel mıcır ve drenaj işlemlerinin yapılması, mıcır kalınlığına dikkat edilmesi, mıcır tesviyesinin yapılması ve temel altına grobeton uygulanması, drenaj borularına dikkat edilmesi
 • Temel atının radye ve izolasyon işlemlerinin başlatılması: yalıtım başta olmak üzere tüm izolasyon sürecine odaklanılması
 • Temel için gerekli olan radye demirlerinin zemine uygun bir biçimde yerleştirilmesi
 • Demirlerin üzerine beton dökülmesi
 • Subasman sürecine başlanması: bu süreç içerisinde kalıp işlemlerine de yer verir.
 • Dolgu yapılması
 • Sıkıştırma yapılması
 • Profesyonel sıkıştırma yapılması (kompaktörlü)
 • Hasırlı grobenlerin betona hazır hale getirilmesi
 • Asmolen sistemin kurgulanması ve kalıp çıkarılması
 • Kolonlar için kalıp çıkarılması
 • Betonlar için kalıp hazırlanması
 • Zeminin tabliye işlemleri ile tamamlanması

Bu aşamadan sonra tuğla duvar ve teras aşamasına geçiş yapılması gerekir. Bu süreçte iç duvarlar üzerinde de işlem ve dolgular devam eder. İç cephe tamamlandıktan sonra dış cepte görüntüsüne odaklanılır ve dış cephenin de belirli bir program çerçevesinde tamamlanması gerekir.

İnşaatta Ön Çalışma Aşamaları

İnşaatta fikir aşaması en önemli aşamadır. Kullanılacak malzemeden, süreye, ekipmana, çalışılacak kişi sayısına ve maliyete kadar tüm planlamalar bu aşamada yapılır. Piyasa araştırması, fiyat alınması, alan bulunması gibi araştırmalara ön ayak olan bir giriş basamağıdır. İnşaatta ön çalışma aşamaları yasal işlemlerin yer aldığı bir aşamadır. Bu aşamada inşaatın yapılacağı arsa ile ilgili belgelerin toplanması ve inşaat için belediyeden izin alınması gibi resmi işlemler bulunur. İnşaatın ön çalışma aşamaları şu şekildedir:

 • İmar durumuna yönelik bilgi ve belgelerin ilgili devlet kurumlarından alınması
 • İmar durumu baz alınarak kar – zarar hesabı yapılması ve analiz işlemine başlanması
 • Kar – zarar dengesi gözetilerek inşaata karar verilmiş ise istikamet rölevesi hazırlanması
 • Projenin taslak olarak hazırlanması ve çizimine yer verilmesi (örn. Kroki, kesit)
 • Ekip ve inşaatı yaptıran kişi ya da kişilerin detaylar üzerinde netleşmesi
 • Ruhsat projesinin hazırlanmaya başlanması
 • Zemin çalışmalarının başlatılması
 • Projenin ilgili meslek odası ve/veya meslek odalarına sunulması ve onay alınması
 • İnşaat için gerekli ruhsatın alınması ve akabinde iş yeri dosyasının açtırılması
 • Risklere ve kazalara karşı sigorta başlatılması

İnşaat aşamaları arasında yer alan önemli başlangıç adımlarıdır.

İnşaatta Şantiyeye Geçiş Aşamaları

İnşaatta mobilizasyon ikinci ana başlıktır ve bu başlık giriş işlemlerinin ardından şantiye aşamasına geçiş yapıldığını gösterir. Şantiyenin kurulması ile inşaatın temelleri atılmış olarak kabul edilir. Bu neden ile de önemli bir başlıktır ve altında birçok aşama bulunur. İnşaatta mobilziasyon aşamaları şu şekildedir:

 • Müteahhitte yer tesliminin yapılması
 • Şantiye alanı belirlenir ve çit gibi güvenlik önlemleri alınmaya başlanır.
 • Şantiye panosu şantiye alanına getirilir.
 • Su, elektrik ve doğal gaz gibi bağlantılar sağlanır.
 • Hafriyat ve hafriyat dökülmesi için gerekli yerlerden izinlerin alınması ve belgelenmesi

Bu aşamada zeminin güçlendirilmesi gerekiyor ise zeminin güçlenmesi, temizlenmesi ve kullanıma uygun hale getirilmesi gibi aşamalar da bulunur.

Kaba İnşaat Yapım Aşamaları

kaba insaat yapim asamalari

Kaba inşaat, bu yapım aşaması için özel olarak üretilen malzemelerin kullanılmasına dayanmaktadır. Kaba inşaat malzemeleri ile betonarme hazırlığı gibi işlemler yapılır. Kaba inşaat aşamaları temelin atılmasını ve duvarların örülmesini takip eden bir aşamadır. Kaba inşaat yapım aşamaları şu şekildedir:

 • Taşeronların seçilmesi ve her aşamada farklı bir taşeron grubu ise sürecin yönetilmesi
 • Alt kota kadar arazinin kazılması
 • Temel altı işlemlerine başlanması

Bu aşamadan sonra yukarıda da belirtilen beton dökümü, izolasyon, betonarme sistem ve perde aplikasyonu aşamalarına geçiş yapılır.

İnşaatın İnce İş ve Tesisata Yönelik Önemli Aşamaları

İnşaat tesisat aşamaları kaba işlem bittikten sonra gelen aşamadır ve artık sona yaklaşıldığını gösterir. Boya, sıva, alçı gibi detaylara girilen bir aşamadır. Aşamanın diğer adımları şu şekildedir:

 • Sıva yapılması
 • Alçı yapılması
 • Elektrik tesisatının yapılması
 • Mekanik tesisatın yapılması
 • Şap betonu uygulanması
 • Boya işlemlerinin yapılması
 • Kaplama yapılması gerekiyor ise kaplama aşamasına geçilmesi
 • İç kapıların yerleştirilmesi
 • Doğramaların yerleştirilmesi
 • Elektrik armatürlerinin ve ekipmanlarının yerleştirilmesi
 • Elektrik kontrollerinin sağlanması

Dış Sahada Gerçekleştirilecek İnşaat Aşamaları

İnşaatta dış saha aşaması yapının etrafını ilgilendiren bir aşamadır. Yapının kendisi ve iç dizaynı ve işlemleri tamamlandıktan sonra yapının dışındaki işlere odaklanılır. Bahçe, peyzaj, dış saha kontrolü ve tretuvar gibi aşamalar bulunur. Bu işlemler sırası ile şu şekildedir:

 • Dolgu işlerinin tamamlanması
 • Altyapıya yönelik borulama yapılması
 • Zemin hazırlanması
 • Bahçe var ise bahçeye yönelik imalata geçilmesi
 • Peyzaja odaklanılması
 • Aydınlatma işlerinin tamamlanması

İnşaatta Teslim Aşamaları

İnşaatın son aşaması teslim aşamasıdır ve teslimat olana kadar izlenmesi gereken adım ve alınması gereken izinler bulunur. İnşaatın teslim aşamasında izlenmesi gereken son adımlar şunlardır:

 • Geçici kabul başlatılması
 • Eksiklikler var ise tamamlanması
 • Kesin kabul alınması
 • Aboneliklerin açılması
 • Sayaçların takılması
 • Teminat ödemelerinin gerçekleşmesi
 • İskan alınması

İnşaat aşamaları bu kategorilere göre ayrılır ve altındaki her bir işlemin uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

YORUMLAR

 1. Merhaba,
  Temel atıldıktan sonra kaba inşaat kısmı yapılmış bir bina 10 yıl boyunca bu halde bekletilmiş. (İnşaat firması batmış vs.) Böyle bir binanın beton/demir vs. kısmı açıkta kalmış, yani nerdeyse 10 kış ve 10 yaz mevsimi geçirmiş. Bu 10 yıllık zamandan sonra yeniden performans testine tutulup sağlamlık onayı alınmış, inşaat devamı için yeni ruhsat izni alınmış ve sıva yapılıp ince işçiliği tamamlanmış. Bina zemin üzeri 3 kat tasarlanmış, yeni izinle emsal artışı yapılmış ve son kat yarım dubleks olmuş nihai projede. Bu binanın yapı kalitesi konusunda olumsuz bir yorum yapılabilir mi? Yorumunuzu merka ediyorum, şimdiden teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir